Pályázatok

Cégünk, a PV-SUN Kft. folyamatosan figyelemmel kíséri a piacon elérhető pályázatokat, amelyek elérhetőek a lakosság és a cégek számára egyaránt. Energetikai korszerűsítés, lakásfelújítás, MFB támogatás, 0%-os, vagy kedvezményes hitel? Ha van elérhető lehetőség, amellyel Ön kedvezőbben juthat napelem rendszerhez, akkor mi segítünk Önnek.

Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Max+

Széles körben felhasználható agrár beruházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzésre. A hitel elősegíti az agrár vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így különösen a meglevő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének, valamint energiahatékonyság javítását és technológiaváltást segítő „Zöld” fejlesztések finanszírozását.

 • Megvalósítható hitelcélok

  A hitel segítségével megvalósítható lehetséges hitelcélok például:

  • immateriális javak beszerzése, ingatlan építése, vásárlása, – beleértve a termőföld vásárlást – fejlesztése
  • ültetvény telepítése
  • új vagy használt gép, berendezés, feltételeknek megfelelő kis- és nagy haszon gépjárművek (vontatmányaik) beszerzése
  • egyéb tárgyi eszköz beszerzése
  • fejlesztése tenyészállat beszerzése
  • tulajdonrész (üzletrész) vásárlása
  • energiahatékonyabb gépek, berendezések, technológiák vásárlása, cseréje, megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló fejlesztések finanszírozása.

  Amennyiben a beruházás mezőgazdasági termeléshez vagy erdőgazdálkodáshoz kapcsolódik (tehát amennyiben a hitelcél szerinti TEÁOR 011-015 vagy 02), akkor a hitel fenti hitelcélokon belül kizárólag az Üzletszabályzatban meghatározott korlátozottabb hitelcélokra igényelhető.

 • Előnyök
  • széles körben alkalmas agrár beruházási célok megvalósítására,
  • kiemelt mértékű állami kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás csökkenti a vállalkozások által fizetendő hiteldíjat,
  • akár 1 milliárd forint hitelösszeg is igényelhető, max. 10 éves futamidőre,
  • a hitel az ország több mint 100 pontján igényelhető.
 • Igénylési feltételek

  Minden olyan kkv igényelheti, amelynek

  • nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása,
  • és megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek.
 • Saját erő

  A vállalkozásnak rendelkeznie kell a beruházás költsége min. 10 %-ának megfelelő saját erővel.

 • Hitelösszeg

  1 milliótól akár 1 milliárd forint

 • Futamidő

  min 13, max. 120 hónap

 • Törlesztés

  A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi időt (maximum 24 hónap) követően kerül sor

 • Bővebb információ

  A tájékoztatás nem teljeskörű, további információ itt érhető el: https://www.kavosz.hu/hitelek/agrar-szechenyi-beru...

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

Az felhívás célja azon tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztése, amelyek villamos energia, vízellátási rendszere, vagy szennyvíz kezelése elavult, illetve nem megfelelően, vagy nem került kiépítésre. Az felhívás keretében a tanyákon élő népesség életminősége és a vidék népességmegtartó képességének javulása várható.

 • Ki pályázhat?
  • 1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára
  • 2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára


 • Mire lehet pályázni?

  A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 17,01 milliárd Ft. Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4500 db

  Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt,
  • az 1. célterület esetében maximálisan 7,8 millió forint,
  • a 2. célterület esetében maximálisan 200 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig (A jóváhagyható támogatási összeg alsó határa mindkét célterület esetében 200 000 forint, felső határa a 2. célterület esetében tanyánként 8 millió forint.);


 • Meddig lehet pályázni?

  A támogatási kérelmek benyújtásának kezdete 2017. április 5.

  Beadási határideje: 2023. október 1.

 • Mely tevékenységek támogathatók?

  A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan:

  • Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):
   • a) Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése: – villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.
   • b) Háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése: – kútfúrás; – vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását; – háztartási törpe-vízmű.
   • c) Háztartási léptékű szennyvízkezelést, - tisztítást szolgáló rendszer kiépítése: – egyedi szennyvízkezelő berendezéssel; – tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.
 • Hol tudok bővebben informálódni?

  A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért látogasson el a www.palyazat.gov.hu oldalra!

Fenntartható energiahatékonyság

A tervezet szerint vissza nem térítendő támogatás igényelhető legfeljebb háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítására is.

 • Ki pályázhat?

  Kizárólag azok a városok/várostérségek települései nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyeket a megyei önkormányzat az ITP-ben a Fenntartható Városfejlesztési eszköz megvalósítására kijelölt és nevesített,

  • továbbá a kijelölt városok / várostérségek esetében is kizárólag az 5 000 fő alatti települések,
  • vagy a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti kedvezményezett járások,
  • vagy a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. §. szerint vármegyei közgyűlés által kijelölt regionális szempontból kedvezményezett járások területén található települések fejlesztéseire vonatkozóan van lehetőség
 • Milyen tevékenységek támogathatók?
  • Épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése
  • Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése és cseréje
  • Fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
  • Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
  • Legfeljebb háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása
  • Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
  • Fosszilis-, vegyes- vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre való csatlakozás; SECAP (Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv) kidolgozása
  • SEAP felülvizsgálata illetve átdolgozása SECAP-pá
  • Okos hálózat és okos mérési rendszer létrehozása
  • Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése
  • Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése
  • Helyi, térségi jelentőségű gyógyfürdők energetikai célú fejlesztése, korszerűsítése
 • Mikor lehet pályázni?

  A beadás kezdete: 2023.03.31.

  Beadási határidő: 2025.12.31.

 • Vissza kell fizetni a támogatást?

  Nem, a támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért – szerződés szerinti projektmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni.

Lejárt - Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva

A tervezet szerint a támogatás 2 műszaki tartalom egyikére igényelhető:

 • (1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése,
 • (2) Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje.
 • Ki pályázhat?

  Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély)
  nyújthat be pályázatot, aki

  • a) magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
  • b) a beruházással érintett ingatlanban (legalább rész) tulajdonnal rendelkezik és
  • c) megfelel a jövedelmi előírásnak, mely szerint a beruházással érintett ingatlan természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik.
 • Mire lehet pályázni?

  Vissza nem térítendő támogatás igényelhető, ahol a támogatás intenzitása: 100 %.
  A választott műszaki tartom függvényében a maximális támogatás mértéke:

  • (1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, (2.1.1 pont) esetén bruttó 2.900.000 Ft,
  • (2) Tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer telepítése, létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje (2.1.2 pont) esetén: bruttó 11.300.000 Ft.

  Támogatásban várhatóan 45.000 család részesül, ebből (1) műszaki tartalom esetén legalább 28.360 db, (2) műszaki tartalom esetén legalább 16.640 db.

 • Mikor lehet pályázni?

  Az első beadás 2021. december 6-tól kezdődik megyénként ütemezetten, beadási határidő 2022. október 24. 18:00.

 • Kit választhatok kivitelezőnek?

  A beruházás csak a Kivitelezői listáról választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg.

Lejárt - 50%-os lakásfelújítási támogatás

Keressen minket, ha szeretne pályázni a legújabb lakáskorszerűsítési/lakásfelújítási támogatásokra, amellyel napelem rendszert telepíthet. Magánszemélyek számára szinte folyamatosan elérhetőek különböző támogatások, melyekkel Ön pénzt takaríthat meg. Mivel az Európai Unió tagjaként Magyarország is kiemelten kezeli a megújuló energia hatékony felhasználását, ezért szinte egész évben elérhető olyan pályázati/támogatási lehetőség, amelyen napelem rendszert telepíthet kedvező feltételekkel!

 

 • Mikor érdemes pályázni?
  • Keressen minket, ha szeretne pályázni a legújabb lakáskorszerűsítési/lakásfelújítási támogatásokra, amellyel napelem rendszert telepíthet. Magánszemélyek számára szinte folyamatosan elérhetőek különböző támogatások, melyekkel Ön pénzt takaríthat meg. Mivel az Európai Unió tagjaként Magyarország is kiemelten kezeli a megújuló energia hatékony felhasználását, ezért szinte egész évben elérhető olyan pályázati/támogatási lehetőség, amelyen napelem rendszert telepíthet kedvező feltételekkel!
 • Kik pályázhatnak?
  • magyar állampolgárok
  • akik legalább egy év folyamatos tb-jogviszonnyal rendelkeznek
  • legalább egy legfeljebb 25 éves gyermeket nevelő vagy éppen gyermeket váró szülők

Hitel finanszírozási lehetőségek

Az alábbiakban megpróbáltuk összeszedni az aktuális hitel finanszírozási lehetőségeket. A részletekről érdeklődjön bankfiókjánál.

 • Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel MAX

  A hitelkeret 250 millió forintra nő, a korábbi 1+1 év futamidő pedig akár 3 évre is felmehet, azaz a vállalkozás választhat 1, 2 vagy 3 éves futamidőt is. A kamat fixen 3,5 százalék lesz, és ezt a rulírozó hitelt a vállalkozó minden olyan célra felhasználhatja, amely a vállalkozás napi működésében szükséges lehet, a kamatot pedig mindig csak arra az összegre és arra az időre kell fizetni, amennyi összeget és amennyi ideig azt a vállalkozás igénybe veszi.

 • Széchenyi Energiakártya Folyószámlahitel

  Az energiaválság által érintett vállalkozásoknak ad kiemelt, többlet kamattámogatást, akiknek az év első hat hónapjában az átlagos energiaköltsége jelentősen megemelkedett az előző év azonos időszakához képest. 1% éves nettó kamaton lesz elérhető a teljes futamidő alatt.

 • Széchenyi Likviditási Hitel MAX

  Szabadon felhasználható, a futamideje 3 év, fixen 3,5% az éves kamat, valamint kilenc hónapos türelmi idő.

 • Széchenyi Beruházási Hitel MAX

  A hitel futamideje maximum 10 év lehet és az igényelhető hitelösszeg maximum 400 millió forint. Klasszikus beruházási célokra használható fel, mint az új és használt gép, berendezés, tárgyi eszköz vásárlás, továbbá ingatlanra is és itt elérhető a hitelkiváltás lehetősége. Üzletrész vásárlás is lehetséges, valamint generációváltás is bonyolítható a hitel segítségével, a kamat fix 1,5%.

 • Energiahatékonyság-javítást és technológiaváltást segítő többlettámogatott alkonstrukció

  A vállalkozások meglévő gépeik, berendezéseik, eszközeik helyett anyag- és energiatakarékos, környezetbarát eszközökre, technológiákra válthatnak át, gyártási helyszíneiket korszerűsíthetik, illetve egységnyi termék előállítási költségének csökkentésére is használhatják a konstrukciót, a kamat fix 0,5%.

 • Széchenyi Lízing MAX

  Új vagy használt haszongépjárművek, gépek, berendezések, akár agráreszközök beszerzésére felhasználható. Maximum 10 éves futamidő mellett fix 3,5 százalékos nettó kamattal indul el.

Vállalata számára keresne megoldást, amivel a rezsiköltségeit csökkentheti?

Társaságunk készséggel áll a rendelkezésére, ha napelem rendszer kiépítésével szeretné ipari létesítményét bővíteni.

Napelem parkkal nem csupán a kiadásai csökkenhetnek, de a cége/telephelye értékét is nagyban növelheti. Ha pedig ezt pályázaton keresztül is elérheti, miért ne tenné?!

Magánszemélyként lakáskorszerűsítést tervez?

Keressen minket, ha szeretne pályázni a legújabb lakáskorszerűsítési/lakásfelújítási támogatásokra, amellyel napelem rendszert telepíthet. Magánszemélyek számára szinte folyamatosan elérhetőek különböző támogatások, melyekkel Ön pénzt takaríthat meg.

Mivel az Európai Unió tagjaként Magyarország is kiemelten kezeli a megújuló energia hatékony felhasználását, ezért szinte egész évben elérhető olyan pályázati/támogatási lehetőség, amelyen napelem rendszert telepíthet kedvező feltételekkel!

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal!

A PV-SUN Kft. vállalja, hogy elkészíti Ön helyett a pályázati anyagot, támogatási kérelmet. Hogy Önnek csak a legfontosabb dologgal kelljen foglalkoznia, milyen napelem rendszert telepítsen!

Kapcsolat

A PV-SUN garantáltan a legjobb napelem rendszert szállítja Önnek. Legyen szó napelem panelről, vagy napelem inverterről, hőszivattyús fűtésről egyaránt!

Küldje el ajánlatkérését, és felvesszünk Önnel a kapcsolatot!

Ajánlatot kérek

Nem tudja, hogy milyen napelemet telepítsen?

Tekintse meg árainkat, válasszon a Jolywood, Fronius, SolarEdge, QCells termékei közül. Rejtett költségek nélkül!

Rendszerárak

Érdeklik az okos megoldások?

Nézze meg, hogy tudja a maximális kihasználtságot elérni napelem energia használatával!

Smart megoldások

Ne csak a villanyszámlát váltsa ki, csökkentse a fűtési költségeit is!

Iratkozzon fel hírlevelünkre és tudja meg Ön is, hogyan lehet a napelemes rendszer a fűtés része!